УТОРАК 21.11.2023.год.


Испити за стручне предмете ће се одржавати у терминима од 9.00 до 11.00 часова сваког дана од понедељка до петка.


Општеобразовни са писменим задацима су:
- Српски језик и књижевност уторак од 10.00 часова
- Руски језик у 11.30 часова
- Енглески језик у 12.30 часова

Општеобразовни без писменог:
- Филозофија 9.00 часова
- Ликовно васпитање 9.00 часова
- Верска настава 9.30 часова
- Музичка култура 9.30 часова
- Физика 10.00 часова
- Хемија 10.00 часова
- Географија 10.30 часова
- Историја 10.30 часова
- Биологија 11.00 часова