Администрација / Руководство
Директор: Драгослав Јанковић
Секретар: Кристина Павловић Обреновић
Педагог/Психолог: Оливера Репеџић Анђелковић
Шеф Рачуноводство: Саша Стојановић
Професори
Српски језик и книжевност: Дубравка Србу
Српски језик и книжевност: Зорица Филиповић
Енглески Језик: Милица Алексић Митов
Енглески Језик: Драгана Стојановић
Математика: Биљана Станојловић
Математика: Биљана Јеленковић
Француски Језик: Марија Димитријевић
Историја: Габријел Милосављевић
Географија: Светлана Бузгановић
Физика: Марија Степановић
Биологија: Милена Тасић
Физичко Васпитање: Перица Киселица
Физичко Васпитање: Гордана Никић
Физичко Васпитање: Драган Бирешић
Хемија: Јасмина Миленковић
Ликобне Културе: Марија Вукотић
Филозофије / Грађанско Васпитање: Наташа Петковић
Социологија / Грађанско Васпитање: Милош Николић
Веронаука: Спасоје Jоксимовић
Економска група предмета: Зорица Ђорђевић
Економска група предмета Ивана Божић Мишев
Економска група предмета: Мирослав Репеџић
Економска група предмета: Милица Станојевић
Електро и ИТ група предмета: Дејан Ђорђевић
Електро и ИТ група предмета: Зоран Петрески
Електро и ИТ група предмета: Марио Мадановић
Електро и ИТ група предмета: Дејан Адамовић
Машинска група предмета: Драгослав Мунћан
Машинска група предмета: Дејан Златић
Машинска група предмета: Дејан Јовановић
Машинска група предмета: Марко Радуловић
Машинска група предмета: Жељко Голубовић
Рударска Група предмета: Горан Пауновћ
Техничко особље
Живановић Војника
Васић Љиљана
Тосић Виолета
Величковић Зорица
Петковић Славица
Анђелковић Славица
Домар: Ковачевић Ненад