OBAVEŠTENJE!

Trenutno nema obaveštenja.Prijava za profesore

Lozinka:

Stranice

Razno

Zabava

  • Igrica tetris

 


Pedagoški kolegijum

Pedagoški kolegijum:

  • Stara se o osiguranju kvaliteta i unapređivanju obrazovno – vaspitnog rada;
  • Stara se o ostvarivanju razvojnog plana ustanove;
  • Organizuje pedagoško instruktivan uvid i nadzor i preduzima mere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnog saradnika
  • Planira stručno usavršavanje nastavnika;

Pedagoški kolegijum čine:

  • Repedžić Anđelković Olivera, pedagog škole
  • Dragoslav Munćan, mašinske grupe predmeta
  • Đorđević Dejan, elektro grupe predmeta
  • Aranđelović Slavica, prirodna grupa predmeta
  • Dubravka Jovanović, društvena grupa predmeta