OBAVEŠTENJE!

Smerovi koje možete da upišete školske 2018/2019 godine:

- Elektrotehničar računara ( IV stepen, prezentacija - promotivni video)

- Mašinski tehničar motornih vozila ( IV stepen, prezentacija)

- Mašin bravar/zavarivač ( III stepen )


Prijava za profesore

Lozinka:

Stranice

Razno

Zabava

 • Igrica tetris

 


Pedagoški kolegijum

Pedagoški kolegijum:

 • Stara se o osiguranju kvaliteta i unapređivanju obrazovno – vaspitnog rada;
 • Stara se o ostvarivanju razvojnog plana ustanove;
 • Organizuje pedagoško instruktivan uvid i nadzor i preduzima mere za unapređivanje i usavršavanje rada nastavnika i stručnog saradnika
 • Planira stručno usavršavanje nastavnika;

Pedagoški kolegijum čine:

 • Repedžić Anđelković Olivera, pedagog škole
 • Dragoslav Munćan, mašinske grupe predmeta
 • Đorđević Dejan, elektro grupe predmeta
 • Kuzmanović Zlata, ekonomske grupe predmeta
 • Aranđelović Slavica, prirodna grupa predmeta
 • Dubravka Jovanović, društvena grupa predmeta