OBAVEŠTENJE!

Trenutno nema obaveštenja.Prijava za profesore

Lozinka:

Stranice

Razno

Zabava

 • Igrica tetris

 


Aktivno učenje

AKTIVNO UČENJE

 • trudi se da gradivo razumeš i povežeš
 • poveži gradivo koje učiš s onim znanjem koje već imaš
 • uči čitajući poluglasno (ili koristeći unutrašnji govor)
 • pri ponavljanju čitaj samo podvučene delove
 • pronađi (i podvuci) važne delove (ako je gradivo sasvim novo tek tokom čitanja onoliko puta koliko treba da izdvojiš bitno!)
 • svojim rečima tumači gradivo (i kad si sam/a u sobi, ali pored zatvorene knjige)
 • aktivno ponavljaj male celine i kreći dalje tek kada ih naučiš
 • obično se bolje uči samostalno, a povremeno se možeš s nekim

ORGANIZOVATI UČENJE

 • uči što je više moguće na istom mestu (stvaraš tako naviku) gde te niko ne ometa
 • podeli gradivo u manje celine
 • napravi vremensku organizaciju učenja
 • podvlači bitne delove
 • raspitaj se kako izgledaju testovi znanja i tome prilagodi učenje
 • napravi svoje beleške ili skice
 • u dnevnom rasporedu mora biti mesta za odmor, zabavu…
 • pitaj nekog, ako ne razumeš
 • ne uči tokom noći uoči testa
 • uči stalno tokom cele godine, a ne kampanjski (samo kad nastavnik treba da pita)
 • prošetaj se i budi fizički aktivan i u vreme učenja
 • ne odgađaj učenje u zadnji čas
 • ako se baš sada ne možeš skoncentrisati, promeni dnevni plan učenja (ne troši vreme uzalud!)
 • ako nisi uspeo ostvariti plan učenja, izmeni ga prema novonastaloj situaciji

POVEĆATI MOTIVACIJU

 • traži zanimljivosti u gradivu (one uvek postoje!)
 • nagradi se kad ostvariš plan
 • treba nagraditi i upornost u učenju (drugom ćeš prilikom naučiti brže i bolje!)
 • nisu svi drugi pametniji od tebe, već bolje organizovani i imaju bolje navike i metode učenja i snalaženja
 • seti se na vreme da postoje provere učenja i to svakodenevno
 • ne razmišljaj o strahu od odgovaranja ili testa znanja tokom učenja
 • ne postavljaj sebi prevelike dnevne zahteve i neostvarive ciljeve
 • ne prekidaj učenje čim nešto ne razumeš (razmišljaj ili nekog pitaj!)
 • ne budi malodušan/na zbog težine gradiva ili zaboravljanja (sve se može naučiti i svi zaboravljaju!
 • samo napred u gradivu (nište bez aktivnog ponavljanja!)
 • ne odustaj od učenja zbog zabave ili drugih poslova (najpre učenje, pa onda nagrada!)
 • ne oslanjaj se praviše na tuđe beleške
 • ne veruj svojim drugovima i drugariama da vrlo malo uče
 • ne odbijaj pomoć i savete!