OBAVEŠTENJE!

Smerovi koje možete da upišete školske 2020/2021 godine:

  • Elektrotehničar informacionih tehnologija (IV stepen)
  • Mašinski tehničar motornih vozila (IV stepen)
  • Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksplataciji (III stepen)
  • Carinski tehničar (IV stepen - Donji Milanovac)
VAŽNO OBAVEŠTENJE - Smer "Elektrotehničar informacionih tehnologija" je zvanično naknadno odobren i nalazi se u dopuni konkursa tako da svi oni koji žele da upišu ovaj smer moći će da ga upišu


Prijava za profesore

Lozinka:

Stranice

Razno

Zabava

  • Igrica tetris

 


Elektrotehničar energetike

R.br.PREDMETII razred II razred III razred IV razred
1Srpski jezik i književnost 3333
2Strani jezik 2222
3Istorija22  
4Geografija2   
5Muzička umetnost 1   
6Likovna kultura  1  
7Sociologija  2 
8Ustav i prava građana    1
9Filozofija   2
10Fizičko vaspitanje 2222
11Matematika4444
12Računarstvo i informatika 2   
13Fizika22  
14Hemija2   
15Biologija2   
16Osnovi elektrotehnike 43  
17Nacrtna geometrija 2   
18elektrotehnički materijali  1  
19Primena računara u elektrotehnici  2  
20Električna merenja  1+1  
21Elektronika 2+1  
22Merenja u elektroenergetici   2+1 
23Energetska elektronika   2+1 
24El. instalacije i osvetljenje  22+1 
25Ekonomika i organizacija preduzeća   2 
26El. mašine sa ispitivanjem  2+12+1 
27Električne mreže   22+1
28Električna postrojenja   22+1
29Osnove mašinstva    2
30Osnove automatskog upravljanja    2+1
31Praktična nastava 22