OBAVEŠTENJE!

Smerovi koje možete da upišete školske 2020/2021 godine:

  • Elektrotehničar informacionih tehnologija (IV stepen)
  • Mašinski tehničar motornih vozila (IV stepen)
  • Rukovalac mehanizacijom u površinskoj eksplataciji (III stepen)
  • Carinski tehničar (IV stepen - Donji Milanovac)
VAŽNO OBAVEŠTENJE - Smer "Elektrotehničar informacionih tehnologija" je zvanično naknadno odobren i nalazi se u dopuni konkursa tako da svi oni koji žele da upišu ovaj smer moći će da ga upišu


Prijava za profesore

Lozinka:

Stranice

Razno

Zabava

  • Igrica tetris

 


Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

R.br.PREDMETII razredII razred III razred IV razred
1Srpski jezik i književnost 3333
2Strani jezik 2222
3Matematika5455
4Ustav i prava građana    1
5Istorija22  
6Geografija 2  
7Fizičko vaspitanje 2222
8Sociologija  2 
9Fizika22  
10Osnovi elektrotehnike i elektronike  2  
11Biologija 2  
12Filozofija   2
13Hemija2   
14Mašinski materijali 2   
15Otpornost materijala  2  
16Mehanika22  
17Tehnologija obrade   3 
18Mašinski elementi  22 
19Organizacija rada    2
20Hidraulika i pneumatika   2 
21Računari i programiranje 4 4 
22Tehničko crtanje sa nac. geometrijom 4   
23Kompjuterska grafika  3  
24Termodinamika  2 
25Modeliranje maš. elemenata i konstrukcija   23
26Konstruisanje  4 
27Ispitivanje maš. konstrukcija    2
28Automatizacija i robotika    4
29Praktična nastava    3